Làm nhà thờ họ bằng đá tại Hải Dương

Làm nhà thờ họ bằng đá tại Hải Dương

Đơn vị thi công: đá mỹ nghệ Hoàng Long

Địa chỉ: Ninh Vân – Hoa Lư – Ninh Bình

Số điện thoại: 0989.11.88.35

Gmail: damnghehoanglong@gmail.com

Hạng mục công trình: Cột đá đồng trụ, đá lát bậc thềm và sân, bậc tam cấp đá, nghê đá, lan can đá, chậu cảnh bằng đá.

Chất liệu:

  • Cột đá đồng trụ, nghê đá và bức vách chế tác bằng đá xanh rêu tự nhiên
  • Lan can, bậc thềm, chậu cảnh và đá lát chế tác từ đá xanh đen tự nhiên.
Làm nhà thờ họ bằng đá tại Hải Dương

Làm nhà thờ họ bằng đá tại Hải Dương

Lắp đặt cột đá đồng trụ

Lắp đặt cột đá đồng trụ

Mẫu cột đá xanh rêu

Mẫu cột đá xanh rêu

Bậc thềm đá

Bậc thềm đá

Bậc tam cấp đá nhà thờ họ

Bậc tam cấp đá nhà thờ họ

Ngoài xây dựng nhà thờ họ bằng đá, đá mỹ nghệ Hoàng Long chuyên chế tác:

  • Điêu khắc đá các sản phẩm tâm linh : Lăng mộ đá, mộ đá, cuốn thư đá, đỉnh hương đá, lư hương đá, đồ thờ đá,…
  • Điêu khắc đá mỹ nghệ như tranh đá, phù điêu, tượng đá,…
  • Điêu khắc tượng phật, sư tử đá, nghê đá, rồng đá, con giống đá,…
  • Đá xây dựng như: Cổng đá tam quan, chân tảng đá, lan can đá, đá lát, bậc thềm…
Từ khóa: , , ,